2 de jul. 2013

"SUMER IS ICUMEN IN". L'ESTIU HA ARRIBATSumer is icumen in  és una famosa cançó polifònica de mitjans del segle XIII amb text en anglès medieval escrita probablement en la Abadia de Reading   Celebra i proclama l'arribada de l'estiu amb un ostinato ("sing cucu" en les veus greus) i una forma de cànona l'uníson en les superiors o agudes. Si s'observa la partitura original (en la imatge inferior) s'aprecia clarament el tipus de notació quadrada i una creu en vermell sobre el pentagrama que ens indica el moment o punt d'entrada de cadascuna de les veus principals.


Com sempre,  Partitura  de la melodia  amb text a l'enllaç. http://abmusicaymas.blogspot.com.es/