6 de juny 2013

Sugar Man de Sixto Rodríguez

Sixto Díaz Rodríguez , més conegut com Rodríguez ( Detroit , Michigan , 10 juliol de 1942 ) és un músic i compositor nord-americà . Els seus pares, immigrants mexicans que van arribar als Estats Units en els anys 20,  ho van cridar Sixto per tractar-se del sisè fill a la família. En moltes de les seves cançons Rodríguez parla de les crueltats que enfronten els sectors socials més pobres i marginats de les grans urbs.
http://youtu.be/qyE9vFGKogs