17 de juny 2013

Fusió entre la figura humana i vegetació