19 de febr. 2012

Una visió de la Gran Via per l'il·lustrador Miguel NaviaIl·lustracions de Miguel Navia que es fa patent un atmosfera cinematogràfica entre tenebrosa, lúgubre amb ressonàncies d'Alex de la Iglesia.
http://www.miguelnavia1.blogspot.com/