3 de gen. 2012

Bibliofília

Remenant per Internet i cercant una altra cosa (Nadales modernes) vaig tenir aquesta troballa que podeu veure en l'enllaç de sota. Divertit i amb saviesa.

Temps enrere vaig escriure unes quantes Frases sobre Bibliofília extretes del Discurs Proemial de Ramon Miquel y Planas en el llibre Els Cent Aforismes del Bibliòfil (Ed. Miquel Rius, Barcelona, M.CM.XXIV), i recomanava la lectura dels dits aforismes a tots aquells que sentin alguna cosa, per petita que sigui , en vers els llibres.
          Per aquest motiu crec oportú ara escriure de tant en tant uns quants d’aquests aforismes perquè així el que no els tingui a mà pugui gaudirne’n.
          En el llibre estan dividits en vuit apartats, jo en el vlok aniré posant un cada vegada fins el vuit.
Així doncs el primer es:  I   “ DE LLIBRES Y LLIBRERÍES”.
                                                                                1
                                      Dels béns del món, que’ns dó déu,
                                                cap com els llibres, fill meu.
 2
                                              El món  es un llibre obert
                                                    al home de seny despert.
 3
Dels llibres la Ciencia humana,
                                                      sense la Fe, es cosa vana.
 4
El llibre es un bon amich
que may no causa fatich.
   5
Casa sense llibrería
es castell sense armería.    
                                                                            6
De llibres, pochs i triats,
lo mateix que d’amistats.
     7
Per cada edat de la vida
hi ha’ls seus llibres fets a mida. 
    8
Llibre xich sempre’m ve a punt
perque puch durlo al damunt. 
                                                                                   9
El llibre desmesurat
sol passar molt temps desat. 
10
La dòna y la llibrería
no’s solen dur simpatía.
11
Llibres, es virtut guardarne
y estultícia arreconarne.
12
Demana als llibres la ciencia
y a la vida la experiencia.