11 de jul. 2011

Amb tinta, aigua, lavabo o el water també es pot ser creatiu


El portafolis de l'AIG acostumen a ser dels més impressionants i novedosos. Aquest alfabet es basa en disoldre tinta en un cubell d'aigua.