2 de maig 2011

Milton Glaser subtitulado


Per tots aquells que el disseny gràfic és quelcom més que una professió, pels alumnes del passat, del present i del futur.