19 d’oct. 2011

Imaginary i el poder creatiu de les matemàtiqueshttp://www.imaginary-exhibition.com/about.php?lang=es

RSME-Imaginary consisteix en un desplegament d'exposicions fixes interactives i d'exposicions itinerants en les quals l'Art es percep com a formes, generalment de superfícies, i les matemàtiques com el mitjà per representar-les en formats aptes per a ser tractats tant en consideracions teòriques com en el tractament informàtic necessari per a les aplicacions. Entre els mètodes de representació de les superfícies usats en aquesta exposició destaca el de les equacions cartesianes.
Les formes poden presentar-se com escultures, elaborades amb la tècnica d'impressions 3D, com quadres, o com figures en una pantalla tàctil. Per contrast amb les escultures i quadres, la funció és ser contemplats, la pantalla tàctil està pensada perquè els visitants