27 d’oct. 2011

Il·lustracions d'OlaLiola

http://blog.olaliola.com/
Dues il·lustracions fetes amb aquarel·les i què respiren un gran decorativisme fruït dels detalles amb que estan realitzades.