20 de maig 2011

La utilitat d'un bloc acadèmic


TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital » La utilidad de un blog académico
Tots a l'escola amb el portàtil. Aquesta és una adreça interesant per veure'n les possibilitats i la funcionalitat d'utilitzar un bloc digital