15 de maig 2011

El franquisme a Catalunya - Sapiens.cat

El franquisme a Catalunya - Sapiens.cat
Un bon text per conèixer que va suposar el franquisme a Catalunya.