6 de maig 2011

Diario de lecturas de Eugenio Sánchez Bravo: Basquiat

Diario de lecturas de Eugenio Sánchez Bravo: Basquiat
Una adreça per trobar-hi ressenyes de libres, comentaris d'artistes. Important.